Uit “het boekske van errekom”

 Touwtrekken is altijd een onderdeel geweest van allerlei festiviteiten. ln Erichem werd bijvoorbeeld op Koninginnedag wel aan touwtrekken gedaan.
Dat gebeurde heel serieus, maar men zag toch ook graag dat een aantal deelnemers achterover schoot met de benen in de lucht, doordat de tegenpartij ineens het touw liet vieren.
Toen in 1976 voor het eerst Schapenmarkt werd gehouden en er activiteiten moesten zijn die wel aantrekkelijk waren, maar niet te veel mochten kosten, kwamen Ds. ScheÍÍer en Wout de Moree met het idee van touwtrekwedstrijden: verenigingen tegen elkaar. Het voorstel werd werkelijkheid. Verenigingen (voetbal, Jong Gelre enz.) werden aangeschreven en op die eerste hete Schapenmarkt werd aan het touw getrokken. Cor van Kuijlenborg trad op als scheidsrechter en hij was van het begin aan betrokken bij de gang van zaken.

TT2Wout de Moree was in contact gekomen met de touwtrekkersclub Octopus uit Nieuwveen. Daar had men iets gelezen in een krant over touwtrekwedstrijden en het Open Kampioenschap van de West Betuwe.
De Heer Eveleens van die club belde op met de vraag: “Mogen wij ook komen”? Natuurlijk mocht dat van ons. Waarom niet? Wij wisten nog niets van touwtrekken.
Ja, de voorzitter van de Schapenmarkt Commissie had wel een keer iemand aan de teleÍoon gehad die iets met touwtrekken te maken had en die had uitgelegd dat er aan touwtrekken en vooral aan wedstrijden nogal wat vastzit.
Hij had het over een Bond van Touwtrekkers en over het wereldkampioenschap touwtrekken dat in Doetinchem plaats zou vinden. Ploegen uit Zwitserland, Zuid AÍrika, Schotland… Lieve help! Wie had dat gedacht?

En allerlei regels? Wij gingen niet gehinderd door enige kennis van start. In de opslagplaats van de Gemeente Geldermalsen hing een touw en dat kon worden geleend. Het brak al vrij snel doormidden. Er werd een knoop in gelegd, maar dat bevredigde toch niet helemaal en bij de Fa. Van den Berg uit Buren werd gauw een ander touw gehaald. Daar ontstond, op de eerste Schapenmarkt, het plan om in Erichem een touwtrekvereniging op te richten. De Heer Eveleens kwam en gaf advies voor de training die begon achter het huis van de Fam. Spoor waar een buiten-manege was.
Cor van Kuijlenborg werd trainer, en op Koninginnedag 1977 was er touwtrekken achter de school. En daar was al iets zichtbaar van het meer proÍessionele bezig zijn (al was het alleen maar het touw dat daar werd gebruikt).

Op 27 mei 1977 werd de Touwtrek Vereniging Erichem officiëel opgericht, “op de stoep voor het huis van Spoor’. Het bestuur werd gevormd door A.J. Spoor, voorzitter, W. de Morée, secretaris,
J. Hol, penningmeester, D. Verweij en A. van Culenborg. Lid van de club waren: Gerrit Gerritsen, Wim Verweij, Gert Verbeek, Dik Geurtse, Frederik van der Wal, Jan van Weelie, Piet van Alphen, Herman van Mourik, Dik Verweij, Kees Ousen, Kees van Kuijl, Dik Putters, Ferry Spoor, Cor van Kuijlenborg, Harm lterson, Theo van Mourik, Wout de Morée,
Ton van Culenborg, Arie van Culenborg, Walter Spoor, Leo van Kuijl, Fred van de Lagemaat en Marto van Malsen.

TT1

Op de tweede Schapenmarkt, op 11 juni 1977 , werd nog niet getrokken onder auspiciën van de Nederlandse Touwtrekkers Bond, maar wel waren er officiële Bonds- scheidsrechters, want de T.T.V. Erichem had zich aangesloten bij de bond. ln het programma van de derde Schapenmarkt ging het dan ook niet meer over het (amateuristische) Open Kampioenschap
West Betuwe, maar stonden de gewichtsklassen vermeld. BedrijÍsploegen trokken apart en ook de dames waren al in actie. ln augustus 1978 werd de jeugd van de Erichemse Touwtrek Vereniging (325 kg. gewichtsklasse) landskampioen.Het “Wilhelmus” klonk voor de deelnemers in Eerbeek!

ln 1978 kwam er ook een eigen clubhuis. Men kon een lokaal krijgen van de Sociale Academie in Culemborg. Het werd helemaal uit elkaar gehaald, per vrachtauto naar Erichem vervoerd en daar weer in elkaar gezet in de boomgaard van Anton Heuff , achter het huis waar indertijd Jan Straver woonde. Voorzitter was intussen W.C. de Laat en secretaris D. Geurtse. Er werd een feestavond gehouden, een jeugd- en ouderavond en in 1979 het zevende competitietournooi, dat uitstekend was georganiseerd. T.T.V. Erichem was in enkele jaren tot een volwaardige club van de N.T.B. uitgegroeid.

ln 1980 werd Cor van Kuijlenborg bondstrainer van de N.T.B., en hij zou dat 9 jaar blijven. ln 1984 haalde hij het diploma trainer/coach A. Met de nationale ploeg ging hij naar ltalië, Zwitserland, Zweden, Engeland, Guernsey, Jersey, Japan, lerland en de Bondsrepubliek. Ook verschillende leden van de T.T.V. Erichem gingen met de nationale ploeg naar het buitenland:
Marto van Malsen, Ton van Culenborg, Jan Hol, Dick Verweij, Gerard van Mourik, Jan Kruissen en Arie van Culenborg (als bus-chauÍfeur).

1982 was voor de club een topjaar. Was in 1980 het Bteam gewestelijk kampioen in de C-klasse geworden, in 1982 werd de A-ploeg (640 kg) gewestelijk kampioen in de B-klasse. Dat was een regelrechte sensatie: E.H.T.C. (uit Eerbeek) stond 7 punten voor. Alles was daar al geregeld voor de viering van het kampioenschap, maar Erichem won! Grandioos! Bovendien won men in de 560 kg. klasse van de N.T.B. Dat werd gevierd! Een viertal keren is een toernooi georganiseerd voor de scholen van de Gemeente Buren, ook met het oog op propaganda, want de moeilijkheid was dat de vereniging te weinig leden had. Ondertussen ging de deelname aan competitie wedstrijden door, met meer oÍ minder succes.

Laten we het er over eens zijn: touwtrekken is geen kermisattractie. Het vraagt karakter, wilskracht en doorzettingsvermogen, maar ook teamgeest en inzicht.
Dat naast een goede lichamelijke conditie, spierkracht en atletische bouw. De touwtrekkers vormen de enige sportvereniging die Erichem momenteel heeft.